กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (14 ก.ค.65) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา และ จ.เชียงใหม่ สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

1.ทางหลวงชนบทสาย นม.4006 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2226-อ.ห้วยแถลง, พิมาย จ.นครราชสีมา (กม.ที่20+925 ถึง 21+175) น้ำท่วมขังไหล่ทาง

2.ทางหลวงชนบทสายชม.3057แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อยอ.จอมทองจ.เชียงใหม่(กม.ที่18+100ถึง18+125)น้ำกัดเซาะไหล่ทาง

ทช.ได้เตรียมความพร้อมตามแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยของกรมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมเข้าพื้นที่สำรวจซ่อมแซมความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบรมว.คมนาคม

โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะๆประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin