การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อทางพิเศษ เพิ่มขึ้นอีก 1 สายทาง คือ ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามที่ กทพ. ได้ขอพระราชทานชื่อทางพิเศษเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ประชาชนและหน่วยงานคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “ประจิมรัถยา” ซึ่งมีความหมายว่า “เส้นทางไปยังทิศตะวันตก”

สำหรับทางพิเศษประจิมรัถยา หรือทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทางรวม 16.7 กิโลเมตร (กม.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคม และขนส่งไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการต่อขยายทางพิเศษ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และเพิ่มศักยภาพของระบบคมนาคมขนส่ง

มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ ไปตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดิม และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 6 สิ้นสุดโครงการบริเวณใกล้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ( สถานีกลางบางซื่อ ) เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช บริเวณสถานีขนส่ง (หมอชิต 2) และลงสู่ระดับดินที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 ทางพิเศษสายนี้ เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ทดสอบการให้บริการ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.59 และเปิดให้บริการโดยจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) กทพ. ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อทางพิเศษไว้แล้ว 6 สายทาง ได้แก่ 1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) 2.ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) 3.ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ) 4.ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) 5.ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี ) และ 6.ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์ )

By admin